เกี่ยวกับบริษัท


เกี่ยวกับบริษัท
รักษาความปจำกัดลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของกิจการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ห้างร้าน, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, หมู่บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย เรามีระบบในการทำงานที่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   มีระบบติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด


ประวัติย่อ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 ด้วยทุน จดทะเบียน 2,000,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของกิจการทุกประเภท และทุกสถานที่ทั่วราชอาณาจักร

มีระบบการติดต่อสื่อสารและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย พนักงานทุกตำแหน่งงานและทุกสายงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ที่ตั้งสำนักงานมีมาตรฐานการเดินทางสะดวกสบายเหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่ประสานงานหรือประกอบธุรกิจร่วมกัน

การบริหารงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนคณะที่ปรึกษาที่บริษัทฯได้ให้ความไว้วางใจเพื่อช่วยเหลือ ในการวางแผนการจัดระบบ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ 5 ส. มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ ISOทำให้การปฏิบัติงานมีแนวทางสมบูรณ์ชัดเจน มีประสิทธิภาพด้วยการบริการที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพงานให้ได้มาตรฐานสากล “ระดับมืออาชีพ”

สำนักงานใหญ่

ที่ตั้ง: เลขที่ 1/32 หมู่ 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 02-709-5542-3

แฟกซ์: 02-709-5586

มือถือ: 089-929-5059


สาขาย่อย

ที่ตั้ง: เลขที่ 19/111 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์: 035-226-346

แฟกซ์: 035-226-347

มือถือ: 089-042-4298


อีเมล์: psc-interguard@hotmail.com

Line official: @pscinterguard


หลักการบริหาร

วิสัยทัศน์

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

PSC มีหน้าที่ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

PSC มุ่งเน้นในการให้บริการด้วยคุณภาพในการให้บริการด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ คือ “บริการดี มีคุณภาพ”

PSC ตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านการให้บริการและผลักดันให้งานรักษาความปลอดภัยก้าวสู่มาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กร

นโยบาย

1. ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ

2. มีระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในการให้บริการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. ส่งเสริมการจ้างงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

4. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพื่อให้การบริการเป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่กำหนด

“คนคือหัวใจขององค์กร”

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้งานรักษาความปลอดภัยก้าวสู้ความเป็นมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  คือ  การได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานภายในองค์กร

บริษัท  รักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัด  จึงได้ให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคล  เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด  โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านการให้บริการภายใต้ “บริการดี มีคุณภาพ”

พนักงาน     “คือทรัพยากรอันล้ำค่า”

ลูกค้า           “คือกระแสสายโลหิต”

ฝ่ายบริหารจบชีวิต  “หากขาดสายโลหิต  และทรัพยากร”

“พนักงาน”  เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งในงานบริการรักษาความปลอดภัย  การสร้างขวัญและกำลังใจสร้างแรงจูงใจและสร้างความสุขให้พนักงานในการทำงานนอกจากนี้จะต้องสร้างมาตรฐานให้กับการบริการให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

“ลูกค้า”  ก็จำเป็นต้องมีหลักประกันที่เชื่อถือได้  และมีความมั่นใจในความมั่นคงของสถานะทางการเงินของผู้ให้บริการ  เมื่อลูกค้าใช้บริการคุณภาพของพนักงานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ  สร้างความมั่นใจอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมี  “คน” และ “ระบบ”  เป็นเครื่องมือสำคัญ

“ฝ่ายบริหาร”  เป็นผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลแบกรับภาระหนักในการสรรหา  ฝึกอบรมอย่างมีขั้นตอน  และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดแล้ว และยังต้องคัดเลือกคุณสมบัติ  คุณวุฒิ  วัยวุฒิ  บุคลิกภาพ  รูปพรรณ  ขนาดสัดส่วนของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน


เทปการสัมภาษณ์

การดำเนินการตามพ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัยของ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัด เราได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการของเรา ติดตามการสัมภาษณ์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ