โครงการฝึกอบรมทางด้านจราจร

โครงการฝึกอบรมทางด้านจราจร

ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ดจำกัด ได้มีโครงการฝึกอบรมทางด้านจราจร  ทบทวนสัญาณท่าบังคับจราจรควบคู่กับอุปกรณ์การใช้งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ครูฝึกอบรมโดยคณะท่าน นายตำรวจจาก สภอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Share this post