อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอสซี อินเตอร์การ์ด จำกัดที้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากจังหวัดสมุทรปราการในการให้ความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังของบริษัทฯเราจะมุ่งมั่นและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และจะรักษามาตรฐานนี้ต่อไป

Share this post